ITPro

IT v zdravotníctve: Účinnejšia liečba, ale aj úspory

IT v zdravotníctve neznamená len zlepšovanie liečby, ale aj šetrenie peňazí. Využitie IT v zdravotníctve je veľmi perspektívna oblasť. Tento nový trend prispieva v prvom rade k efektívnejšej liečbe pacientov, no dokáže ušetriť aj nemalé finančné pros ...

8.3.2017
Predplatne 2018

Seriál: ARDUINO - programovanie mikrokontrolérov Atmel/Zobrazenie dvoch teplôt v grafickej podobe

Zobrazenie dvoch teplôt v grafickej podobe V predchádzajúcej časti sme si vysvetlili, ako možno na webovej stránke zobrazovať analógovú hodnotu v grafickej podobe, napríklad v tvare kruhového merača. Využili sme na to znalosti s predchádzajúcich lek ...

6.3.2017

Perspektívy IoT v slovenských firmách

Internet vecí, to nie sú len rôzne objekty, ktoré navzájom komunikujú, ale týka sa aj ľudí, ktorí s týmito vecami rôznym spôsobom prichádzajú do styku, inak povedané, medzi ľuďmi a vecami je v rámci IoT vzájomná závislosť. Objekty doplnené o riadiace ...

7.2.2017

Reportáž: SAP Success Connect: Trendy a perspektívy v oblasti HR

Koncom novembra SAP usporiadal vo Viedni jednu z najväčších konferencií v regióne zameranú na problematiku ľudských zdrojov. Hlavná téma podujatia bola digitalizácia a digitálna transformácia s cieľom zjednodušenia procesov HR, zefektívnenie vyhľadáv ...

7.2.2017

Linux súkromne i pracovne v2.0 (16. časť) - Virtuálne siete VirtualBoxu

Na prezentáciu aktivít a ukážky jednotlivých postupov opisovaných v tomto seriáli používame virtualizačné prostredie Oracle VirtualBox, ktoré sme charakterizovali už v predošlej verzii seriálu. V tomto článku sa k nemu vrátime, a to z dôvodu opisu mo ...

7.2.2017

Praktická kryptológia (1. časť)

Na začiatku nového roka vám prinášame nový seriál, v ktorom sa budeme venovať kryptológii a jej praktickému využitiu. Cieľom je predstaviť najvýznamnejšie fakty týkajúce sa kryptológie, jej histórie, no najmä jej masívneho vplyvu na súčasný svet IT. ...

7.2.2017

Právne okienko

1. Ak odkliknem v PC pri návšteve webovej stránky „súhlasím s podmienkami“, automaticky podpisujem akoby elektronickú zmluvu? Zbavuje sa takýmto krokom prevádzkovateľ stránky zodpovednosti za konanie návštevníka/používateľa stránky?  Zmluva je dvojs ...

7.2.2017

Mobilné zariadenia – brána k osobným údajom

Čím viac sa posúvame do mobilného sveta, tým väčšie nebezpečenstvo hrozí našim osobným údajom. Podľa výskumu CNN až 55 % internetovej komunikácie dnes pochádza z mobilných zariadení. Útočníkom sa tak otvára veľké množstvo nových možností na útoky, a  ...

6.2.2017

Čo nás čaká v bezpečnosti v roku 2017?

Tak, ako postupuje svet technológií míľovými krokmi dopredu, objavujú sa nové výzvy a problémy v oblasti bezpečnosti. Okrem novej legislatívy ako je GDPR (General Data Protection Regulation, regulácia o ochrane dát) prichádzajú taktiež trendy vo využ ...

6.2.2017

Seriál: Programujeme pre Android 26 / Session Initiation protocol API

Nie je žiadnym prekvapením, že Android API (od verzie 9) obsahuje podporu SIP protokolu a to vo forme automatizovaných služieb, pomocou ktorých manažuje prichádzajúce a odchádzajúce hovory. SIP spojenia spravuje pomocou tried SipManager a SipSession ...

28.1.2017

Právne okienko

1. Ako postupovať, ak obchodník nechce uznať reklamáciu tovaru objednaného z e-shopu? V takomto prípade môžu nastať v zásade dve situácie. Ak zákazník reklamuje tovar do 12 mesiacov od jeho kúpy, možno reklamáciu podľa § 18 ods. 6 zákona o ochrane s ...

21.1.2017

Linux súkromne i pracovne v2.0 (15. časť): SIP (Session Initiation Protocol)

Je priam neuveriteľné, aké množstvo užitočných informácií a faktov súvisiacich s IP telefóniou (VoIP) sa skrýva za takou jednoduchou skratkou, ako je SIP. Nejde pritom iba o protokol, ale o mnoho ďalších aplikácií a nástrojov, ktoré tento protokol vy ...

21.1.2017

Seriál: ARDUINO – programovanie mikrokontrolérov Atmel

Web server na SD karte –práca s kartou V minulej časti sme sa naučili pracovať s AD prevodníkom Arduina. Vytvorili sme si jednoduchú aplikáciu, ktorá kontrolovala napätie na akumulátore a podľa hodnoty tohto napätia pripájala alebo odpájala akumulát ...

31.12.2016

Rozšírená realita pomôže školám

Raz vidieť je lepšie ako stokrát počuť a v školstve to platí ešte mnohonásobne viac. Čo však v prípade, ak si študenti majú pozrieť, ako v reálnom čase pracuje jadrový reaktor? Alebo by chceli vidieť, aké zmeny na ľudskom tele zanechá zriedkavé ochor ...

17.12.2016

Výzvy a perspektívy mobilných sietí

Dostupnosť kvalitného mobilného pripojenia vrátane dostatočnej kapacity na prenos dát považujeme v súčasnosti za samozrejmosť.  O niektorých špecifikách a  perspektívach služieb mobilných operátorov v blízkej budúcnosti predovšetkým v súvislosti s oč ...

13.12.2016

ARDUINO – programovanie mikrokontrolérov Atmel

(web server na SD karte – zobrazenie analógových hodnôt v grafickej podobe - prax) V predchádzajúcej časti sme si vysvetlili teóriu, ako možno na webovej stránke zobrazovať iba meniace  sa hodnoty bez potreby „prekresľovania“ celej webovej stránky. ...

11.12.2016

Red Hat a Veracomp: Open source a cloudy

Cieľom ďalšej z radu spoločných akcií firiem Red Hat a Veracomp Slovakia v Bratislave bola prezentácia produktov, služieb a stratégií týkajúcich sa najhorúcejších tém IT podpory biznisu s využitím najnovších open source technológií, pomocou ktorých m ...

9.12.2016


Red Hat Forum 2016: Otvorená digitálna transformácia

Podujatím v Prahe pre región CENE (stredná a severná Európa) rezonovala komunitná atmosféra a snaha o spoluprácu podľa pravidla „každý s každým“. IT musí priniesť do digitálneho biznisu novú kultúru a procesy, ktoré sú rovnako dôležité, ak nie dôleži ...

9.12.2016

Reportáž Fujitsu Forum 2016: Treba zdigitalizovať úplne všetko

V polovici novembra usporiadala spoločnosť Fujitsu v Mníchove tradičné podujatie Fujitsu Forum, na ktorom sa zišlo vyše 14-tisíc IT špecialistov, analytikov, zákazníkov a partnerov, účastníkov bolo o dvetisíc viac ako vlani. Nosná téma boli inovácie ...

9.12.2016

Občiansky aj vodičský v mobile? Áno, dá sa to

Smartfóny sa etablovali na zariadenie, ktoré má väčšina ľudí stále pri sebe, a preto je len otázka času, kedy preberú nielen úlohu platobných kariet, ale aj identifikačných zariadení vrátane náhrady dokladov vydávaných štátom. Možno si spomeniete na ...

3.12.2016

Vyhľadávanie

PC forum button

Najnovšie videá