31.5.2016 0 Comments

Agentúra TNS Slovakia spustila meranie vonkajšej reklamy

Presné meranie vonkajšej reklamy sa tak stalo realitou

Agentúra TNS Slovakia oznámila, že oficiálne spustila projekt merania vonkajšej reklamy OAM (Outdoor Audience Measurement), a tým ukončila jeho niekoľkoročnú prípravu. TNS Slovakia tak priniesla na trh jednotnú metriku na meranie, plánovanie a optimalizáciu outdoorových kampaní ako aj na vyhodnocovanie ich efektívnosti.

Aktuálne sú do merania zaradené reklamné plochy spoločností BigMedia a Nubium. Monitorujú sa billboardy, bigboardy, rollupy, backlighty a citylighty (vrátane nákupných centier) – spolu viac ako 12 000 outdoorových plôch, ktoré predstavujú približne 65 % všetkých plôch nachádzajúcich sa na území Slovenska. Do monitoringu sú zahrnuté všetky plochy, ktoré sú umiestnené vo veľkých aj menších mestách a obciach ako aj pri dopravných ťahoch.

Outdoorové meranie sa skladá z troch základných častí – dopravný prieskum (Traffic Survey), parametre plôch a štúdia viditeľnosti. Dopravný prieskum sa realizuje na území celého Slovenska na reprezentatívnej vzorke 15 000 respondentov ročne. Zisťuje kde, kedy, kam a ako sa ľudia pohybujú. Parametre plôch identifikujú, kde všade sa reklamné plochy nachádzajú, aké sú ich technické parametre a viditeľnosť. V tomto kroku sa prepájajú dáta od vlastníkov OOH plôch spolu s nezávislým auditom, ktorý sa realizuje raz ročne a kontroluje 10 % náhodne vybraných plôch. Štúdia viditeľnosti je založená na použití očnej kamery a poskytuje údaje o tom, aká je viditeľnosť jednotlivých plôch vzhľadom na ich parametre. Na jej základe sa kombinuje databáza reklamných plôch a ich parametrov s dopravným prieskumom.

OAM prispieva k zlepšeniu práce pri plánovaní outdoorových kampaní mediálnymi agentúrami. Meranie umožňuje vyhodnocovať existujúce kampane, ale tiež kampane plánovať a optimalizovať vzhľadom na rozpočet alebo požadovanú účinnosť. Plánovanie a vyhodnocovanie kampaní si môžu mediálne agentúry, ale aj zadávatelia reklamy nastaviť pre rôzne cieľové skupiny. Na prácu s výsledkami merania slúži plánovací a analytický softvér, ktorý obsahuje databázu plôch, a ktorý umožňuje výpočet mediálnych parametrov, ako je zásah (Rch), počet impresií (GI), priemerný počet vzhliadnutí (OTS), GRPs či afinita.

Ivan Šimek, Managing Director agentúry TNS Slovakia, povedal: „S potešením môžem konštatovať, že napriek zložitosti procesu sme projekt merania vonkajšej reklamy úspešne spustili. Výstupy z merania sú už k dispozícii. Pevne verím, že poskytnú jednoduchší a efektívnejší proces plánovania a vyhodnocovania kampaní, ktorý ocenia nielen mediálne agentúry, ale aj zadávatelia reklamných kampaní ako aj majitelia plôch vonkajšej reklamy. “

János Gaál, generálny riaditeľ agentúry BigMedia, dodal: „Som rád a teším sa, že sa toto meranie spustilo, a že aj napriek počiatočným ťažkostiam sa naše úsilie dočkalo výsledkov. Meranie a výstupy potvrdzujú, že vonkajšia reklama ako mediatyp má na trhu svoje nezastupiteľné miesto.“ 

Ladislav Strašil, riaditeľ agentúry Nubium, poznamenal: „Toto meranie sa pripravovalo 15 rokov. Som skutočne rád, že sa realizuje - aj keď zatiaľ len v rozsahu 65 % všetkých plôch, ale s perspektívou, že sa do merania zapoja aj ďalšie agentúry združené v Asociácii vonkajšej reklamy.“


Nechajte si posielať prehľad najdôležitejších správ emailom

q

Žiadne komentáre

Vyhľadávanie

PC forum button

Najnovšie videá