Image
30.11.2012 0 Comments

INZERCIA: ZALOŽENIE S.R.O.

partneri.jpg Ak ste sa rozhodli začať podnikať formou niektorej z obchodných spoločností, určite vás bude zaujímať niekoľko riadkov o založení sro.

K jej založeniu je potrebný hlavný dokument, ktorým je v prípade založenia spoločnosti jedným spoločníkom zakladateľská listina, v prípade viacerých spoločníkov spoločenská zmluva. Musí spĺňať určité náležitosti, ktoré je možné nájsť v obchodnom zákonníku.

Spoločenská zmluva je neskôr spoločníkmi podpisovaná pred notárom.

V prvom kroku je pre založenie spoločnosti s ručením obmedzeným výber správneho obchodného mena. Spoločnosť je pod ním zapísaná v obchodnom registri. Nesmie sa zhodovať s menom iného podnikateľského subjektu, vtedy môžeme pristúpiť k výberu sídla spoločnosti. Tu si môžeme zaviesť aj pojem prenájom sídla. Niektoré spoločnosti z rôznych príčin nechcú alebo nepotrebujú mať vlastné sídlo, v tom prípade môžu využiť ponuku niektorej zo spoločností, ktorá prenájom sídla poskytuje.

Dôležitým krokom je aj starostlivý výber predmetov podnikania spoločnosti. Spoločnosť môže vykonávať len činnosť, na ktorú má oprávnenie vydané živnostenským alebo iným úradom.

Založenie a vznik spoločnosti - prvým krokom po vypracovaní všetkých potrebných dokumentov a ich podpísaní je získanie oprávnenia na vykonávanie činnosti na príslušnom úrade, spravidla na živnostenskom úrade. Všetky potrebné údaje a poznámky, ktoré potrebujeme, si môžeme ukladať aj do tabletu. Je novinkou súčasnej techniky, podobne ako v o oblasti elektroniky je led tv.

Ak sme splnili všetky formálne a obsahové náležitosti, spoločnosť je síce založená, ale ešte nevznikla. Do zápisu do obchodného registra nemá právnu subjektivitu, spôsobilosť na práva a povinnosti a na právne úkony.

Obchodná spoločnosť vzniká zápisom do obchodného registra.


Nechajte si posielať prehľad najdôležitejších správ emailom

q

Žiadne komentáre

Vyhľadávanie

PC forum button

Najnovšie videá