Image
20.2.2018 0 Comments

Pracovná ponuka: BRUTAL JAVA Programátor za 7000 € mesačne

Do nášho tímu TITANOV (freelancerov) hľadáme veľmi skúseného, šikovného a flexibilného senior programátora na pozíciu BRUTAL [:)] JAVA Programátor na zaujímavý projekt v Bratislave.

Interné číslo

180215B

Názov pozície

BRUTAL JAVA Programátor

Predpokladaná suma plnenia

6000 až 7000 € mesačne

Miesto plnenia

Slovensko / Bratislava

Termín

01.03.2018 - 01.08.2018

Nástup na projekt

01.03.2018 alebo dohodou, full-time, on-site

Dĺžka alokácie

5 mesiacov s možnosťou predĺženia

Druh spolupráce

živnosť alebo s.r.o. (spoločnosť s ručením obmedzeným)

Popis pozície

 • spolupráca na rozširovaní funkcionality v rámci implementačnej fázy rozsiahleho JAVA riešenia
 • analýza, programovanie a testovanie požiadaviek podľa zadania zákazníka
 • pridávanie novej funkcionality v pravidelných release-och

Požiadavky

 • min. 8-ročná (aktívna) skúsenosť s programovaním v JAVA (7, 8)
 • výborná znalosť používania (výhodou: konfigurovania) Spring Framework
 • znalosť konceptu Spring Boot, Spring Integration, Spring Batch
 • znalosť framework-u Spring MVC
 • znalosť JAXB + xml/xsd/wsdl
 • znalosť Bootstrap
 • znalosť Hibernate (anotácie, konfiguračné XML, HQL, ...) alebo iného ORM
 • znalosť JPA 2.1
 • znalosť Dojo + JQuery
 • skúsenosti s používaním Web Services REST/SOAP (výhodou: tvorba/konfigurácia)
 • znalosť Apache Maven
 • znalosť EAI patternov
 • znalosť niektorého z repository systémov GIT/SNV/CVS/... (výhodou: znalosť GIT a Gerrit)
 • znalosť niektorého z project-tracking systémov JIRA/Redmine/Open Project/...
 • skúsenosti s prácou v 5+ členom tíme
 • výhodou: znalosť J2EE Security
 • výhodou: znalosť EAI: JMS, Apache Kafka
 • výhodou: znalosť Oracle DB
 • výhodou: znalosť AS: Jboss WildFly, WebLogic
 • výhodou: znalosť AspectJ
 • výhodou: znalosť Unix skriptovania
 • zodpovednosť
 • komunikatívnosť
 • schopnosť dodať technické úlohy z požiadaviek
 • skúsenosť s prácou na projekte s už existujúcim rozsiahlim kódom
 • schopnosť revízie kódu

Jazykové znalosti / stupeň

 • Anglický jazyk - Konverzačne

V prí­pa­de zá­uj­mu o pra­cov­nú po­zí­ciu nám poš­li­te svo­je CV pria­mo na emai­lo­vú adresu pcrevue@titans.sk. CV nám pro­sím poš­li­te vy­pra­co­va­né (v slo­ven­skom ja­zy­ku, v an­glic­kom ja­zy­ku, v ne­mec­kom ja­zy­ku) vo for­má­te .DOC, .DOCX ale­bo .ODT. Ak bu­de Va­še CV vy­ho­vo­vať po­žia­dav­kám pra­cov­nej po­zí­cie, bu­de­me Vás nás­led­ne te­le­fo­nic­ky kon­tak­to­vať.

 


Nechajte si posielať prehľad najdôležitejších správ emailom

q

Žiadne komentáre

Vyhľadávanie

PC forum button

Najnovšie videá