Image
20.2.2018 0 Comments

Pracovná ponuka: BRUTAL PHP Programátor za 4100 € mesačne

Do nášho tímu TITANOV (freelancerov) hľadáme skúseného BRUTAL [:)] PHP programátora na zaujímavý projekt pre oblasť telco v Bratislave.

Interné číslo

180216A

Názov pozície

BRUTAL PHP Programátor

Predpokladaná suma plnenia

3700 až 4100 € mesačne

Miesto plnenia

Slovensko / Bratislava

Termín

01.03.2018 - 01.03.2019

Nástup na projekt

01.03.2018 - 31.03.2018 alebo dohodou, full-time, on-site

Dĺžka alokácie

12 mesiacov s možnosťou predĺženia

Druh spolupráce

živnosť alebo s.r.o. (spoločnosť s ručením obmedzeným)

Popis pozície

 • spolupráca na vývoji back-end časti webovej aplikácie v PHP Frameworku pre jedného z najväčších telco operátorov na Slovensku
 • vývoj časti aplikácie podľa zadanej špecifikácie, testovanie a nasadzovanie do produkcie
 • spolupráca a aktívna komunikácia s ostatnými členmi vývojového tímu pri realizácii riešenia

Požiadavky

 • min. 5-ročná (aktívna) skúsenosť s vývojom webových aplikácií v PHP (PHP 7.1+)
 • výborná znalosť objektovo orientovaného programovania v PHP (composer, apache HTTPD, nginx)
 • výborná znalosť niektorého z nasledujúcich PHP frameworkov: Laravel FW 5.3+ alebo Symfony 3+
 • skúsenosti s repository systémom Git
 • skúsenosti s automatizovaným testovaním prostredníctvom PHPUnit
 • skúsenosti s AJAX, XML, JSON, REST API
 • skúsenosti s MySQL/Maria DB
 • znalosť design patternov DI, MVC ...
 • výhodou: znalosť Doctrine ORM
 • výhodou: znalosť SOA
 • výhodou: skúsenosti s vedením menšie tímu
 • zodpovednosť
 • komunikatívnosť
 • samostatné a tvorivé myslenie

Jazykové znalosti / stupeň

 • Anglický jazyk - Základy

V prí­pa­de zá­uj­mu o pra­cov­nú po­zí­ciu nám poš­li­te svo­je CV pria­mo na emai­lo­vú adresu pcrevue@titans.sk. CV nám pro­sím poš­li­te vy­pra­co­va­né (v slo­ven­skom ja­zy­ku, v an­glic­kom ja­zy­ku, v ne­mec­kom ja­zy­ku) vo for­má­te .DOC, .DOCX ale­bo .ODT. Ak bu­de Va­še CV vy­ho­vo­vať po­žia­dav­kám pra­cov­nej po­zí­cie, bu­de­me Vás nás­led­ne te­le­fo­nic­ky kon­tak­to­vať.

 


Nechajte si posielať prehľad najdôležitejších správ emailom

q

Žiadne komentáre

Vyhľadávanie

PC forum button

Najnovšie videá