Image
20.2.2018 0 Comments

Pracovná ponuka: IBM BPM Špecialista za 6000 € mesačne

Do nášho dynamického tímu TITANOV (freelancerov) hľadáme skúseného, šikovného a flexibilného BPM špecialistu na pozíciu IBM BPM Špecialistu na zaujímavý projekt pre zákazníka z oblasti bankovníctva do Bratislavy.

Interné číslo

180207A

Názov pozície

IBM BPM Špecialista

Predpokladaná suma plnenia

5300 až 6000 € mesačne

Miesto plnenia

Slovensko / Bratislava

Termín

02.04.2018 - 02.04.2019

Nástup na projekt

02.04.2018 - 31.05.2018, full-time, on-site

Dĺžka alokácie

12 mesiacov s možnosťou predĺženia

Druh spolupráce

živnosť alebo s.r.o. (spoločnosť s ručením obmedzeným)

Popis pozície

 • vývoj novej integračnej platformy pomocou technológií IBM BPM (Business Process Manager), IBM Integration Bus pre zákazníka z oblasti bankovníctva
 • spolupráca pri návrhu architektúry celého riešenia
 • intergrácia procesov do back-end i front-end systémov
 • na projekt je možné nastúpiť v termíne od 2.4.2018 do 31.5.2018

Požiadavky

 • min. 2-ročná projektová skúsenosť s IBM BPM (Business Process Manager)
 • pokročilá znalosť IBM Integration Bus Integration Service, 
 • skúsenosti s integráciou modelovaných procesov do front-end-u
 • skúsenosti s JAVA
 • výhodou: znalosť bankového prostredia
 • analytické zručnosti a schopnosť samostatne riešiť problém

Jazykové znalosti / stupeň

 • Anglický jazyk - Aktívne

V prí­pa­de zá­uj­mu o pra­cov­nú po­zí­ciu nám poš­li­te svo­je CV pria­mo na emai­lo­vú adresu pcrevue@titans.sk. CV nám pro­sím poš­li­te vy­pra­co­va­né (v slo­ven­skom ja­zy­ku, v an­glic­kom ja­zy­ku, v ne­mec­kom ja­zy­ku) vo for­má­te .DOC, .DOCX ale­bo .ODT. Ak bu­de Va­še CV vy­ho­vo­vať po­žia­dav­kám pra­cov­nej po­zí­cie, bu­de­me Vás nás­led­ne te­le­fo­nic­ky kon­tak­to­vať.


Nechajte si posielať prehľad najdôležitejších správ emailom

q

Žiadne komentáre

Vyhľadávanie

PC forum button

Najnovšie videá