Image
20.2.2018 0 Comments

Pracovná ponuka: ITS Špecialista

Do nášho tímu TITANOV (freelancerov) hľadáme skuseného a šikovného špecialistu na pozíciu senior TV Špecialista na zaujímavý projekt v Bratislave pre zákazníka z oblasti telco.

Interné číslo

180202A

Názov pozície

ITS Špecialista

Predpokladaná suma plnenia

Kontaktuje nás pre viac informácií

Miesto plnenia

Slovensko / Bratislava

Termín

01.03.2018 - 01.09.2018

Nástup na projekt

01.03.2018 alebo dohodou, full-time, on-site

Dĺžka alokácie

6 mesiacov s možnosťou predĺženia

Druh spolupráce

živnosť alebo s.r.o. (spoločnosť s ručením obmedzeným)

Popis pozície

 • analýza a návrh spôsobu implementácie zmien v pridelených TV systémoch s ohľadom na ich optimálne začlenenie do existujúcich biznis procesov firmy ako aj s ohľadom na cieľovú technickú architektúru
 • spolupráca s projektovým teamom s cieľom zosúladenia ich výstupov za účelom uvedenia nových služieb na trh
 • sledovanie vývoja pridelených služieb a navrhovanie ich zlepšení
 • dohľad nad realizáciou projektov, koordinovanie testovania a spoluprácu na nasadení riešenia do produkčnej prevádzky

Požiadavky

 • skúsenosti v oblasti implementácie a rozvoja TV služieb
 • znalosť rôznych foriem distribúcie video obsahu (IP TV, SAT TV, OTT TV, Mobile TV, VoD, nPVR, Hbb TV, ...)
 • znalosť technológií spracovania a distribúcie video signálu (DVB-S, DVB-T, DVB-C, GSM, 3G, LTE, Wi-Fi, SAT-IP, OTT, CDN, multicast/unicast streaming, anycast technologia, streaming protokoly)
 • znalosť technológií kódovania video a audio signálu (H.264/265, MPEG2, MPEG1-layer I-II, AC3, AAC)
 • znalosť technológií zabezpečenia obsahu (DRM, Conditional Access System, ECM, EMM, Access right management, CAM, Simulcrypt, AES, ...)
 • znalosť Set-top-boxov (IP, SAT, OTT, Hybrid, HW, Firmware, API, GUI, device management, skúsenosti so STB)
 • základná znalosť technológií programovacích jazykov a technologií HTML, CSS, JavaScript, JSON, SQL, XML, SSO...
 • znalosť IT, telekomunikačného trhu, technológií a služieb
 • znalosť HW, SW, architektúry a sieťovej infraštruktúry
 • prax s business analýzou a implentáciou TV systémov
 • prax so zberom a vyhodnocovaním požiadaviek
 • výhodou: znalosť projektového riadenia, certifikát výhodou (PRINCE 2)
 • výhodou: znalosť metodík riadenia IT, certifikát výhodou (ITIL)
 • výhodou: prax s riadením IT projektov
 • komunikatívnosť, organizačné a prezentačné schopnosti
 • schopnosť prichádzať s nápadmi

Jazykové znalosti / stupeň

 • Anglický jazyk - Konverzačne

V prí­pa­de zá­uj­mu o pra­cov­nú po­zí­ciu nám poš­li­te svo­je CV pria­mo na emai­lo­vú adresu pcrevue@titans.sk. CV nám pro­sím poš­li­te vy­pra­co­va­né (v slo­ven­skom ja­zy­ku, v an­glic­kom ja­zy­ku, v ne­mec­kom ja­zy­ku) vo for­má­te .DOC, .DOCX ale­bo .ODT. Ak bu­de Va­še CV vy­ho­vo­vať po­žia­dav­kám pra­cov­nej po­zí­cie, bu­de­me Vás nás­led­ne te­le­fo­nic­ky kon­tak­to­vať.


Nechajte si posielať prehľad najdôležitejších správ emailom

q

Žiadne komentáre

Vyhľadávanie

PC forum button

Najnovšie videá