Image
7.2.2018 0 Comments

Pracovná ponuka: JAVA Full-Stack Programátor za 5200 € mesačne

Interné číslo

180115A

Názov pozície

JAVA Full-Stack Programátor

Predpokladaná suma plnenia

4200 až 5200 € mesačne

Miesto plnenia

Slovensko / Bratislava / CH / Off-site

Termín

02.04.2018 - 02.04.2019

Nástup na projekt

02.04.2018 alebo dohodou, full-time, on-site / off-site

Dĺžka alokácie

1 rok s možnosťou predĺženia

Druh spolupráce

živnosť alebo s.r.o. (spoločnosť s ručením obmedzeným)

Popis pozície

 • vývoj nových častí & rozširovanie funkcionality existujúceho riešenia pre sektor poisťovníctva
 • spolupráca na tvorbe POC pre kompletný refactoring aplikácií v kombinácii s vývojom existujúceho riešenia
 • spolupráca v rámci medzinárodného (SK-CH) tímu v oblasti JAVA o veľkosti cca. 10 ľudí
 • spolupráca v SETUPe: FULL-TIME, OFF-SITE (detaily viď nižšie) / ON-SITE (Bratislava) doplnená o príležitostné cesty do Švajčiarska (všetky náklady sú hradené zákazníkom)
 • po zapracovaní sa na projekte je spolupráca možná i v SETUPe OFF-SITE (home-office): 1 deň/týždeň (zvyšná časť týždňa: ON-SITE v Bratislave)
 • RATE sa rôzni v závislosti od znalosti nemeckého jazyka

Požiadavky

 • min. 4-ročné skúsenosti s programovaním v JAVA 8, JAVA EE 6
 • výborná znalosť princípov objektovo orientovaného programovania
 • skúsenosti s JSF (Richfaces)
 • skúsenosti s JavaScript-om (jQuery, ideálne React)
 • znalosť HTML5, CSS3
 • znalosť web app framework-u Seam
 • znalosť JBoss EAP 6
 • znalosť EJB 3/CDI, JPA 2.x
 • skúsenosti s Web Service-ami (REST JAX-RS, SOAP JAX-WS)
 • skúsenosti s Hibernate-om
 • znalosť framework-u JUnit
 • skúsenosti s repository systémom Git
 • skúsenosti s IDE Eclipse/IntelliJ
 • skúsenosti s logging framework-om Log4j
 • znalosť niektorého nástroja na automatizované build-ovanie (ideálne Maven)
 • znalosť niektorého continuous integration nástroja (Jenkins)
 • znalosť SQL
 • veľkou výhodou: komunikačná znalosť (slovom i písmom) nemeckého jazyka

 

 • výhodou: znalosť framework-u Spring (Spring Boot)
 • výhodou: výhodou: znalosť a používanie návrhových a architektonických vzorov/konceptov/štýlov: ES (Event Sourcing), CQRS (Command Query Responsibility Segregation), Microservices
 • výhodou: súsenosti s GWT
 • výhodou: znalosť framework-u Apache CXF
 • výhodou: znalosť testovacieho nástroja Selenium
 • zodpovednosť
 • komunikatívnosť
 • samostatné a tvorivé myslenie

Jazykové znalosti / stupeň

 • Nemecký jazyk - Konverzačne

V prí­pa­de zá­uj­mu o pra­cov­nú po­zí­ciu nám poš­li­te svo­je CV pria­mo na emai­lo­vú adresu pcrevue@titans.sk. CV nám pro­sím poš­li­te vy­pra­co­va­né (v slo­ven­skom ja­zy­ku, v an­glic­kom ja­zy­ku, v ne­mec­kom ja­zy­ku) vo for­má­te .DOC, .DOCX ale­bo .ODT. Ak bu­de Va­še CV vy­ho­vo­vať po­žia­dav­kám pra­cov­nej po­zí­cie, bu­de­me Vás nás­led­ne te­le­fo­nic­ky kon­tak­to­vať.

 


Nechajte si posielať prehľad najdôležitejších správ emailom

q

Žiadne komentáre

Vyhľadávanie

PC forum button

Najnovšie videá