Image
20.2.2018 0 Comments

Pracovná ponuka: JavaScript Programátor za 4200 € mesačne

Do nášho tímu TITANOV (freelancerov) hľadáme skúseného, šikovného a flexibilného senior JavaScript Programátora na zaujímavý projekt pre oblasť poisťovníctva v Bratislave.

Interné číslo

180131A

Názov pozície

JavaScript Programátor

Predpokladaná suma plnenia

3800 až 4200 € mesačne

Miesto plnenia

Slovensko / Bratislava

Termín

02.04.2018 - 02.04.2020

Nástup na projekt

02.04.2018 - 30.04.2018 alebo dohodou, full-time, on-site

Dĺžka alokácie

2 roky s možnosťou predĺženia

Druh spolupráce

živnosť alebo s.r.o. (spoločnosť s ručením obmedzeným)

Popis pozície

 • spolupráca na vývoji enterprise SW riešenia postaveného na technológii ANGULAR 4+
 • podieľanie sa na tvorbe front-end a aplikačnej logiky veľkého medzinárodného poisťovacieho systému
 • vývoj pridelenej časti aplikácie podľa zadanej špecifikácie alebo iného zadania
 • implementácia aplikačných funkcií, zmenových požiadaviek, testovanie vytvorených funkcií, oprava chýb a nasadenie do produkcie
 • spolupráca a komunikácia s ostatnými členmi vývojového tímu pri realizácii riešenia

Požiadavky

 • min. 3-ročná (aktívna) skúsenosť s vývojom webových aplikácií
 • výborná znalosť ANGULAR
 • výborná znalosť TypeScript
 • výborná znalosť objektovo orientovaného programovania
 • pokročilá znalosť REST WebService-ov
 • výhodou: skúsenosti z oblasti poisťovníctva
 • výhodou: skúsenosti s .NET C#
 • zodpovednosť
 • komunikatívnosť
 • samostatné a tvorivé myslenie

Jazykové znalosti / stupeň

 • Anglický jazyk - Základy

V prí­pa­de zá­uj­mu o pra­cov­nú po­zí­ciu nám poš­li­te svo­je CV pria­mo na emai­lo­vú adresu pcrevue@titans.sk. CV nám pro­sím poš­li­te vy­pra­co­va­né (v slo­ven­skom ja­zy­ku, v an­glic­kom ja­zy­ku, v ne­mec­kom ja­zy­ku) vo for­má­te .DOC, .DOCX ale­bo .ODT. Ak bu­de Va­še CV vy­ho­vo­vať po­žia­dav­kám pra­cov­nej po­zí­cie, bu­de­me Vás nás­led­ne te­le­fo­nic­ky kon­tak­to­vať.

 


Nechajte si posielať prehľad najdôležitejších správ emailom

q

Žiadne komentáre

Vyhľadávanie

PC forum button

Najnovšie videá