Image
7.2.2018 0 Comments

Pracovná ponuka: Jr. Network Admin za 3500 € mesačne

Interné číslo

180122A

Názov pozície

Jr. Network Admin

Predpokladaná suma plnenia

3000 až 3500 € mesačne

Miesto plnenia

Slovensko / Off-site

Termín

02.04.2018 - 02.10.2018

Nástup na projekt

02.04.2018 alebo dohodou, part-time, off-site

Dĺžka alokácie

6 mesiacov s možnosťou predĺženia

Druh spolupráce

živnosť alebo s.r.o. (spoločnosť s ručením obmedzeným)

Popis pozície

 • spolupráca v medzinárodnom, agilnom tíme v prostredí high-availability card processing riešení
 • spolupráca na príprave nového card processing centra
 • údržba sieťovej infraštruktúry vývojového, UAT a produkčného prostredia card processing centra v 27/7 režime
 • inštalácia, konfigurácia a údržba sieťových komponentov, firmware-u a nástrojov
 • zabezpečovanie aktuálnych patche-ov a upgrade-ov a príprava ich inštalačných plánov
 • poskytovanie konzultačnej podpory
 • spolupráca a komunikácia s IT, sieťovými, DB a aplikačnými administrátormi, bezpečnostnými špecialistami a operátormi
 • pravidelná účasť na medzinárodných konferenčných hovoroch v anglickom jazyku
 • spolupráca v SETUP-e: part-time, off-site (home-office)
 • občasné cestovanie do Švajčiarska a/alebo iných krajín EU podľa potreby projektu 
 • po spolupráci o dĺžke 6 - 9 mesiacov: prechod do SETUPu: full-time on-site [BA]/off-site

Požiadavky

 • minimálne 1-ročná skúsenosť s aministráciou a údržbou sietí high-availability systémov
 • výborná znalosť sieťových komponentov a nástrojov
 • základná znalosť návrhu informačných systémov
 • rozsiahle znalosti ICT trendov, technológií a praktík
 • výhodou: skúsenosti s high availability riešeniami
 • výhodou: znalosť nemeckého, talianského alebo francúzskeho jazyka
 • silné organizačné a analytické zručnosti
 • schopnosť rýchlo prebrať iniciatívu
 • otvorený novým nápadom a víziam
 • schopnosť flexibilne reagovať a prispôsobovať sa zmene
 • schopnosť individuálnej i tímovej práce
 • proaktívny prístup
 • logické myslenie pri vykonávaní úloh

Jazykové znalosti / stupeň

 • Anglický jazyk - Aktívne

V prí­pa­de zá­uj­mu o pra­cov­nú po­zí­ciu nám poš­li­te svo­je CV pria­mo na emai­lo­vú adresu pcrevue@titans.sk. CV nám pro­sím poš­li­te vy­pra­co­va­né (v slo­ven­skom ja­zy­ku, v an­glic­kom ja­zy­ku, v ne­mec­kom ja­zy­ku) vo for­má­te .DOC, .DOCX ale­bo .ODT. Ak bu­de Va­še CV vy­ho­vo­vať po­žia­dav­kám pra­cov­nej po­zí­cie, bu­de­me Vás nás­led­ne te­le­fo­nic­ky kon­tak­to­vať.

 


Nechajte si posielať prehľad najdôležitejších správ emailom

q

Žiadne komentáre

Vyhľadávanie

PC forum button

Najnovšie videá