Image
21.2.2018 0 Comments

Pracovná ponuka: Microsoft BI Analytik/Developer za 5500 € mesačne

Do nášho dynamického tímu TITANOV (freelancerov) hľadáme skúseného a šikovného analytika/developera na pozíciu Microsoft BI Analytik/Developer na zaujímavý part-time on-site projekt na zelenej lúke pre oblasť bankovnictva do Bratislavy.

Interné číslo

180219A

Názov pozície

Microsoft BI Analytik/Developer

Predpokladaná suma plnenia

4800 až 5500 € mesačne

Miesto plnenia

Slovensko / Bratislava

Termín

05.03.2018 - 05.08.2018

Nástup na projekt

05.03.2018 alebo dohodou, part-time, on-site

Dĺžka alokácie

5 (part-time) mesiacov s možnosťou predĺženia

Druh spolupráce

živnosť alebo s.r.o. (spoločnosť s ručením obmedzeným)

Popis pozície

 • technické BI konzultácie, návrh a implementácia SQL (SSIS, SSAS, SSRS) služieb 
 • tvorba dashboard-ov
 • návrh a tvorba potrebných integrácií a analýz
 • vývoj reportov na platforme MS SQL
 • nasadzovanie riešenia
 • odsúhlasovanie rozsahu úloh na týždennej báze
 • zaučenie interného tímu / realizácia školení / handover
 • kontrola kvality dodávok interného tímu na tyždennej báze
 • podpora pri návrhu dátoveho modelu
 • návrh a tvorba potrebných analýz
 • príprava technických špecifikácií
 • spolupráca je možná v SETUPe: 2-3 dni/týždeň ON-SITE; 1 deň/2 týždne OFF-SITE (podľa dohody s projektovým tímom)

Požiadavky

 • minimálne 3-ročné aktívne projektové skúsenosti s BI nástrojmi (viď. nižšie)
 • praktické skúsenosti s MS BI nástrojmi (Power BI Report Server / Service / Desktop; Tabular)
 • znalosť techník a konceptov DM (Dimensional Modeling)
 • praktické znalosti a skúsenosti s SSAS (MS SQL Server Analysis Services)
 • skúsenosti s SSIS (MS SQL Server Integration Services)
 • skúsenosti s SSRS (MS SQL Server Reporting Services) resp. Power BI Report Server
 • znalosť jazyka Data Analyses Expression - DAX (pisanie výpočtových vzorcov, ...)
 • praktické znalosti a skúsenosti s MS SQL Serverom
 • projektové skúsenosti s dizajnom databázových riešení v prostredí MS SQL
 • skúsenosti s analýzou a dizajnom (zber a spracovanie používateľských požiadaviek a ich preklad do analytickej BI roviny, príprava technických dizajnov a analýz, tvorba reportov)

 

 • výhodou: skúsenosti z bankového sektora
 • výhodou: skúsenosti s CRM Salesforce
 • výhodou: orientácia v oblasti DWH (Oracle)
 • výhodou: skúsenosti s portálovým riešením postavenom na MS Sharepoint 2010
 • veľmi dobré analytické, komunikačné a organizačné schopnosti
 • tímový hráč

V prí­pa­de zá­uj­mu o pra­cov­nú po­zí­ciu nám poš­li­te svo­je CV pria­mo na emai­lo­vú adresu pcrevue@titans.sk. CV nám pro­sím poš­li­te vy­pra­co­va­né (v slo­ven­skom ja­zy­ku, v an­glic­kom ja­zy­ku, v ne­mec­kom ja­zy­ku) vo for­má­te .DOC, .DOCX ale­bo .ODT. Ak bu­de Va­še CV vy­ho­vo­vať po­žia­dav­kám pra­cov­nej po­zí­cie, bu­de­me Vás nás­led­ne te­le­fo­nic­ky kon­tak­to­vať.

 


Nechajte si posielať prehľad najdôležitejších správ emailom

q

Žiadne komentáre

Vyhľadávanie

PC forum button

Najnovšie videá