Image
20.2.2018 0 Comments

Pracovná ponuka: OFF-SITE .NET Programátor za 4400 € mesačne

Do nášho dynamického tímu TITANOV (freelancerov) hľadáme skúseného, šikovného a flexibilného programátora na pozíciu ASP .NET MVC Programátora na zaujímavý US OFF-SITE projekt pre oblasť ťažkého priemyslu.

Interné číslo

180208A

Názov pozície

OFF-SITE .NET Programátor

Predpokladaná suma plnenia

4000 až 4400 € mesačne

Miesto plnenia

Slovensko / Off-site

Termín

05.03.2018 - 05.01.2019

Nástup na projekt

05.03.2018 alebo dohodou, full-time, off-site

Dĺžka alokácie

10 mesiacov s možnosťou predĺženia

Druh spolupráce

živnosť alebo s.r.o. (spoločnosť s ručením obmedzeným)

Popis pozície

 • Kooperácia na vývoji enterprise riešenia pre využitie v safety oblasti ťažkého priemyslu.
 • Vývoj nových i rozširovanie funkcionality ASP.NET riešenia existujucého 2 roky.
 • REMOTE spolupráca v tíme vývojárov [SK, US].

Požiadavky

 • minimálne 3-ročné aktívne skúsenosti s vývojom na MS platforme
 • výborná znalosť C#
 • výborná znalosť princípov objektovo orientovaného programovania
 • výborná znalosť ASP. NET MVC
 • znalosť vývojového prostredia MS Visual Studio
 • znalosť MS SQL
 • znalosť XML
 • skúsenosti s Web Service-ami
 • znalosť Entity Framework/LINQ/NHibernate
 • aktívna hovorová znalosť anglického jazyka na komunikačnej úrovni (slovom i písmom)
 • výhodou: znalosť WCF
 • výhodou: znalosť UML
 • výhodou: skúsenosti s Unit test-ami
 • výhodou: znalosť nasledovných front-end technológií: HTML, CSS, JavaScript, AJAX, JQuery
 • výhodou: skúsenosti s JS framework-ami
 • schopnosť samostatne riešiť problémy
 • proaktívny prístup
 • tímový hráč

Jazykové znalosti / stupeň

 • Anglický jazyk - Aktívne

V prí­pa­de zá­uj­mu o pra­cov­nú po­zí­ciu nám poš­li­te svo­je CV pria­mo na emai­lo­vú adresu pcrevue@titans.sk. CV nám pro­sím poš­li­te vy­pra­co­va­né (v slo­ven­skom ja­zy­ku, v an­glic­kom ja­zy­ku, v ne­mec­kom ja­zy­ku) vo for­má­te .DOC, .DOCX ale­bo .ODT. Ak bu­de Va­še CV vy­ho­vo­vať po­žia­dav­kám pra­cov­nej po­zí­cie, bu­de­me Vás nás­led­ne te­le­fo­nic­ky kon­tak­to­vať.

 


Nechajte si posielať prehľad najdôležitejších správ emailom

q

Žiadne komentáre

Vyhľadávanie

PC forum button

Najnovšie videá