Image
20.2.2018 0 Comments

Pracovná ponuka: PHP Programátor za 3200 € mesačne

Do nášho tímu TITANOV (freelancerov) hľadáme skúseného senior PHP programátora na zaujímavý projekt pre oblasť automotive v Bratislave.

Interné číslo

180213A

Názov pozície

PHP Programátor

Predpokladaná suma plnenia

2800 až 3200 € mesačne

Miesto plnenia

Slovensko / Bratislava

Termín

01.03.2018 - 01.03.2019

Nástup na projekt

01.03.2018 - 31.03.2018 alebo dohodou, full-time, on-site

Dĺžka alokácie

12 mesiacov s možnosťou predĺženia

Druh spolupráce

živnosť alebo s.r.o. (spoločnosť s ručením obmedzeným)

Popis pozície

 • spolupráca na vývoji back-end časti webovej aplikácie v PHP Frameworku na zautomatizovanie procesov 
 • zodpovednosť za implementáciu rozhrania tretích strán (fakturačných systémov, platobných brán ...) a funkcií pre zákaznícku zónu
 • spolupráca na vývoji Enterprise SW riešení pre oblasť automotive
 • vývoj časti aplikácie podľa zadanej špecifikácie, testovanie a nasadzovanie do produkcie
 • spolupráca a aktívna komunikácia s ostatnými členmi vývojového tímu pri realizácii riešenia

Požiadavky

 • min. 3-ročná (aktívna) skúsenosť s vývojom webových aplikácií v PHP
 • výborná znalosť objektovo orientovaného programovania v PHP
 • výborná znalosť niektorého z nasledujúcich PHP frameworkov: Nette, Symfony, Yii, Laravel, CakePHP, CodeIgniter ...
 • výborná znalosť MariaDB
 • skúsenosti s repository systémom Git
 • skúsenosti s AJAX, XML, JSON, REST API
 • zodpovednosť
 • komunikatívnosť
 • samostatné a tvorivé myslenie

Jazykové znalosti / stupeň

 • Anglický jazyk - Aktívne

V prí­pa­de zá­uj­mu o pra­cov­nú po­zí­ciu nám poš­li­te svo­je CV pria­mo na emai­lo­vú adresu pcrevue@titans.sk. CV nám pro­sím poš­li­te vy­pra­co­va­né (v slo­ven­skom ja­zy­ku, v an­glic­kom ja­zy­ku, v ne­mec­kom ja­zy­ku) vo for­má­te .DOC, .DOCX ale­bo .ODT. Ak bu­de Va­še CV vy­ho­vo­vať po­žia­dav­kám pra­cov­nej po­zí­cie, bu­de­me Vás nás­led­ne te­le­fo­nic­ky kon­tak­to­vať.

 


Nechajte si posielať prehľad najdôležitejších správ emailom

q

Žiadne komentáre

Vyhľadávanie

PC forum button

Najnovšie videá