Image
21.2.2018 0 Comments

Pracovná ponuka: PL/SQL Programátor za 4400 € mesačne

Do nášho dynamického tímu TITANOV (freelancerov) hľadáme skúseného, šikovného a flexibilného programátora na pozíciu PL/SQL Programátor na zaujímavý projekt v Bratislave.

Interné číslo

180215C

Názov pozície

PL/SQL Programátor

Predpokladaná suma plnenia

4000 až 4400 € mesačne

Miesto plnenia

Slovensko / Bratislava

Termín

01.03.2018 - 01.11.2018

Nástup na projekt

01.03.2018 alebo dohodou, full-time, on-site

Dĺžka alokácie

8 mesiacov s možnosťou predĺženia

Druh spolupráce

živnosť alebo s.r.o. (spoločnosť s ručením obmedzeným)

Popis pozície

 • vývoj novej funkcionality a údržba databázových aplikácií na platforme Oracle
 • účasť na analýze používateľských požiadaviek
 • návrh a úprava DB modelu
 • optimalizácia a riešenie performance problémov
 • príprava migrácie z externých systémov
 • podpora pri testovaní riešenia
 • poskytovanie technickej podpory koncovým používateľom

Požiadavky

 • min. 3-ročná aktívna projektová prax s programovaním v PL/SQL (vytváranie procedúr, views, tables, tuning dotazov ...)
 • pokročilé znalosti databázového vývoja (Oracle SQL/PLSQL)
 • znalosť Oracle databázovej architektúry (sqlplus, externé tabuľky, imdb/expdp, partitioning) 
 • skúsenosti s dátovým modelovaním (vytváranie tabuliek, väzieb, indexov)
 • základná znalosť Unix-like systémov (schopnosť pripraviť a spustiť skripty)
 • znalosť repository systému GIT
 • výhodou: znalosť UML (Entreprise Architect)
 • výhodou: skúsenosti s XML spracovaním v Oracle
 • analytické zručnosti
 • zodpovednosť
 • komunikatívnosť
 • samostatné a tvorivé myslenie
 • tímový hráč

Jazykové znalosti / stupeň

 • Anglický jazyk - Základy

V prí­pa­de zá­uj­mu o pra­cov­nú po­zí­ciu nám poš­li­te svo­je CV pria­mo na emai­lo­vú adresu pcrevue@titans.sk. CV nám pro­sím poš­li­te vy­pra­co­va­né (v slo­ven­skom ja­zy­ku, v an­glic­kom ja­zy­ku, v ne­mec­kom ja­zy­ku) vo for­má­te .DOC, .DOCX ale­bo .ODT. Ak bu­de Va­še CV vy­ho­vo­vať po­žia­dav­kám pra­cov­nej po­zí­cie, bu­de­me Vás nás­led­ne te­le­fo­nic­ky kon­tak­to­vať.

 


Nechajte si posielať prehľad najdôležitejších správ emailom

q

Žiadne komentáre

Vyhľadávanie

PC forum button

Najnovšie videá