Image
20.2.2018 0 Comments

Pracovná ponuka: SharePoint Programátor za 5000 € mesačne

Do nášho dynamického tímu TITANOV (freelancerov) hľadáme skúseného, šikovného a flexibilného programátora na pozíciu SharePoint Programátor na zaujímavý projekt s najväčšou SharePoint farmou v regióne strednej Európy (približne 200 serverov) v Bratislave.

Interné číslo

180212A

Názov pozície

SharePoint Programátor

Predpokladaná suma plnenia

4200 až 5000 € mesačne

Miesto plnenia

Slovensko / Bratislava

Termín

01.03.2018 - 01.03.2020

Nástup na projekt

01.03.2018 alebo dohodou, full-time, on-site / off-site

Dĺžka alokácie

2 roky s možnosťou predĺženia

Druh spolupráce

živnosť alebo s.r.o. (spoločnosť s ručením obmedzeným)

Popis pozície

 • vývoj, údržba a rozširovanie funkcionality existujúceho SharePoint 2013/2016 riešenia pre zákazníka z oblasti automotive
 • integrácia zmien v rámci SharePoint prostredia
 • kooperácia s business i vývojovými tímami s cieľom vytvorenia novej funkcionality pre SharePoint portálové stránky
 • analýza požiadaviek klienta
 • identifikácia a riešenie vzniknutých problémov počas implementácie i nasadzovania
 • poskytovanie časových odhadov a prioritizácia úloh
 • dodržiavanie programátorských štandardov
 • implementácia navrhnutého riešenia
 • spolupráca pri testovaní a nasadzovaní aplikácie
 • spolupráca v SETUPe: prvé 2 mesiace ON-SITE a po zapracovaní 2 dni OFF-SITE (home-office) a 3 dni ON-SITE týždenne

Požiadavky

 • min. 3-ročné skúsenosti so SharePoint (2013/2016/SPO) programovaním
 • skúsenosti s .NET C#
 • skúsenosti s MS SQL
 • znalosť CSS, HTML, JavaScript
 • znalosť vývojového prostredia MS Visual Studio 2013
 • znalosť anglického jazyka slovom aj písmom
 • výhodou: znalosť vytvárania workflow v MS SharePoint
 • schopnosť samostatne riešiť problémy
 • proaktívny prístup

Jazykové znalosti / stupeň

 • Anglický jazyk - Aktívne

V prí­pa­de zá­uj­mu o pra­cov­nú po­zí­ciu nám poš­li­te svo­je CV pria­mo na emai­lo­vú adresu pcrevue@titans.sk. CV nám pro­sím poš­li­te vy­pra­co­va­né (v slo­ven­skom ja­zy­ku, v an­glic­kom ja­zy­ku, v ne­mec­kom ja­zy­ku) vo for­má­te .DOC, .DOCX ale­bo .ODT. Ak bu­de Va­še CV vy­ho­vo­vať po­žia­dav­kám pra­cov­nej po­zí­cie, bu­de­me Vás nás­led­ne te­le­fo­nic­ky kon­tak­to­vať.

 


Nechajte si posielať prehľad najdôležitejších správ emailom

q

Žiadne komentáre

Vyhľadávanie

PC forum button

Najnovšie videá