Image
20.2.2018 0 Comments

Pracovná ponuka: TURBO ReactJS Programátor za 5000 € mesačne

Do nášho tímu TITANOV (freelancerov) hľadáme skúseného, šikovného a flexibilného TURBO [:-)] ReactJS programátora na zaujímavý projekt pre oblasť telco v Bratislave.

Interné číslo

180216B

Názov pozície

TURBO ReactJS Programátor

Predpokladaná suma plnenia

4600 až 5000 € mesačne

Miesto plnenia

Slovensko / Bratislava

Termín

02.04.2018 - 02.01.2019

Nástup na projekt

02.04.2018 alebo dohodou, full-time, on-site

Dĺžka alokácie

9 mesiacov s možnosťou predĺženia

Druh spolupráce

živnosť alebo s.r.o. (spoločnosť s ručením obmedzeným)

Popis pozície

 • spolupráca na vývoji front-end časti webovej aplikácie v ReactJS Frameworku pre jedného z najväčších telco operátorov na Slovensku
 • vývoj časti aplikácie podľa zadanej špecifikácie, testovanie a nasadzovanie do produkcie
 • analýza požiadaviek pre vývoj SW modulov
 • riešenie problémov, participácia na code reviews
 • spolupráca a aktívna komunikácia s ostatnými členmi vývojového tímu pri realizácii riešenia

Požiadavky

 • min. 5-ročná (aktívna) skúsenosť s vývojom webových aplikácií
 • výborná znalosť ReactJS (react-dom, react-router ...)
 • skúsenosti s kontainerom Redux (znalosť flux patternu)
 • znalosť ImmutableJS, Reselect, RxJs/Saga, Redux middleware (thunk)
 • znalosť automatizovaných build nástrojov (npm, webpack, babel)
 • znalosť princípov JavaScript ECMAScript (ES6, ES7)
 • skúsenosti s repository systémom Git
 • skúsenosti s vývojom väčších SPA (single-page applications)
 • výborná znalosť HTML5, CSS3, JavaScript
 • výhodou: znalosť RxJs
 • výhodou: skúsenosti s vedením menšieho tímu
 • zodpovednosť
 • komunikatívnosť
 • samostatné a tvorivé myslenie

Jazykové znalosti / stupeň

 • Anglický jazyk - Základy

V prí­pa­de zá­uj­mu o pra­cov­nú po­zí­ciu nám poš­li­te svo­je CV pria­mo na emai­lo­vú adresu pcrevue@titans.sk. CV nám pro­sím poš­li­te vy­pra­co­va­né (v slo­ven­skom ja­zy­ku, v an­glic­kom ja­zy­ku, v ne­mec­kom ja­zy­ku) vo for­má­te .DOC, .DOCX ale­bo .ODT. Ak bu­de Va­še CV vy­ho­vo­vať po­žia­dav­kám pra­cov­nej po­zí­cie, bu­de­me Vás nás­led­ne te­le­fo­nic­ky kon­tak­to­vať.

 


Nechajte si posielať prehľad najdôležitejších správ emailom

q

Žiadne komentáre

Vyhľadávanie

PC forum button

Najnovšie videá