Image
25.8.2015 0 Comments

Smart TV pre nový autorský zákon nezdražejú

Vytrvalé úsilie IT Asociácie Slovenska o objasnenie problematického výkladu nového autorského zákona v časti definície spoplatnených zariadení týkajúcej sa smart televízorov bolo úspešne zavŕšené. K zvýšeniu cien týchto zariadení až o 3 % nedôjde, keďže tieto zariadenia v zmysle stanoviska ministerstva kultúry k problematike náhrady odmien za príslušné zariadenia a nosiče podľa nového autorského zákona do kategórie spoplatnených nespadajú.

Ministerstvo kultúry v uvedenom stanovisku vydanom na základe žiadosti ITAS jasne stanovuje, ktoré zariadenia podľa nového zákona spadajú do množiny spoplatnených zariadení.

„Stanovisko ministerstva kultúry k problematike náhrad odmien podľa nového autorského zákona sme privítali s veľkým potešením, pretože nielenže ochráni spotrebiteľov, teda občanov Slovenskej republiky od nezmyselných poplatkov vo výške aj niekoľko desiatok EUR, ale v konečnom dôsledku nebude mať negatívny dosah ani na príjmy štátneho rozpočtu či nárast nákupnej turistiky za hranice Slovenska," hovorí prezident ITAS Mário Lelovský. „Toto stanovisko nám dáva jednoznačne za pravdu a konečne podáva jasný výklad nového autorského zákona v tejto veci, ktorú si už nikto, ani žiadna organizácia vyberajúca náhrady odmeny, nemôže vysvetľovať svojvoľne," dodáva Lelovský, ktorý zároveň oceňuje odborný a objektívny prístup ministerstva kultúry a prácu všetkých, ktorí sa do iniciatívy ITAS-u o vyriešenie predmetného problému zapojili.

Stanovisko ministerstva kultúry nájdete v prílohe tlačovej správy. Stručne možno zhrnúť, že vcelku jednoznačne stanovilo, že náhrada odmeny sa má platiť iba zazariadenia, ktoré umožňujú:

a) bez potreby použiť iné zariadenie alebo nosič vyhotoviť a uložiť rozmnoženinu diela, alebo
b) vyhotovenie rozmnoženiny na iné zariadenie alebo nosič, ak sa táto rozmnoženina dá použiť na inom (nezávislom) zariadení.

Na SMART TV, ktoré nemajú pevný disk a umožňujú len vyhotovenie rozmnoženiny na pripojené iné zariadenie alebo nosič (napr. nosič USB alebo externý pevný disk), pričom uvedenú rozmnoženinu nemožno použiť na inom zariadení (napr. inom televízore), sa teda v zmysle predmetného stanoviska povinnosť platiť náhradu odmeny nevzťahuje.


Nechajte si posielať prehľad najdôležitejších správ emailom

q

Žiadne komentáre

Vyhľadávanie

PC forum button

Najnovšie videá