N/A

Nová skutková podstata nekalej súťaže

Od 1. februára 2013 nadobudol účinnosť zákon č. 9/2013 Z. z., ktorým sa novelizoval Obchodný zákonník. Táto novela prináša niektoré pozitívne zmeny v oblasti úpravy nekalej súťaže. Už niekoľko rokov je bežné, že po každej zmene týkajúcej sa obcho ...

25.4.2013
Predplatne 2018

Vyhľadávanie

PC forum button

Najnovšie videá