N/A

Nový zákon o ochrane osobných údajov

Od 1. júla 2013 nadobudne účinnosť nový zákon o ochrane osobných údajov. Po nadobudnutí účinnosti zákona sa výrazne znení doterajšie nakladanie s osobnými údajmi. Nová právna úprava určuje pre prevádzkovateľov informačných systémov, ktorí nemajú ...

4.6.2013
Predplatne 2018

Vyhľadávanie

PC forum button

Najnovšie videá