ITPro

Seriál: ARDUINO – programovanie mikrokontrolérov Atmel

Web server na SD karte –práca s kartou V minulej časti sme sa naučili pracovať s AD prevodníkom Arduina. Vytvorili sme si jednoduchú aplikáciu, ktorá kontrolovala napätie na akumulátore a podľa hodnoty tohto napätia pripájala alebo odpájala akumulát ...

31.12.2016
Predplatne 2018

Rozšírená realita pomôže školám

Raz vidieť je lepšie ako stokrát počuť a v školstve to platí ešte mnohonásobne viac. Čo však v prípade, ak si študenti majú pozrieť, ako v reálnom čase pracuje jadrový reaktor? Alebo by chceli vidieť, aké zmeny na ľudskom tele zanechá zriedkavé ochor ...

17.12.2016

Výzvy a perspektívy mobilných sietí

Dostupnosť kvalitného mobilného pripojenia vrátane dostatočnej kapacity na prenos dát považujeme v súčasnosti za samozrejmosť.  O niektorých špecifikách a  perspektívach služieb mobilných operátorov v blízkej budúcnosti predovšetkým v súvislosti s oč ...

13.12.2016

ARDUINO – programovanie mikrokontrolérov Atmel

(web server na SD karte – zobrazenie analógových hodnôt v grafickej podobe - prax) V predchádzajúcej časti sme si vysvetlili teóriu, ako možno na webovej stránke zobrazovať iba meniace  sa hodnoty bez potreby „prekresľovania“ celej webovej stránky. ...

11.12.2016

Red Hat a Veracomp: Open source a cloudy

Cieľom ďalšej z radu spoločných akcií firiem Red Hat a Veracomp Slovakia v Bratislave bola prezentácia produktov, služieb a stratégií týkajúcich sa najhorúcejších tém IT podpory biznisu s využitím najnovších open source technológií, pomocou ktorých m ...

9.12.2016

Red Hat Forum 2016: Otvorená digitálna transformácia

Podujatím v Prahe pre región CENE (stredná a severná Európa) rezonovala komunitná atmosféra a snaha o spoluprácu podľa pravidla „každý s každým“. IT musí priniesť do digitálneho biznisu novú kultúru a procesy, ktoré sú rovnako dôležité, ak nie dôleži ...

9.12.2016

Reportáž Fujitsu Forum 2016: Treba zdigitalizovať úplne všetko

V polovici novembra usporiadala spoločnosť Fujitsu v Mníchove tradičné podujatie Fujitsu Forum, na ktorom sa zišlo vyše 14-tisíc IT špecialistov, analytikov, zákazníkov a partnerov, účastníkov bolo o dvetisíc viac ako vlani. Nosná téma boli inovácie ...

9.12.2016

Občiansky aj vodičský v mobile? Áno, dá sa to

Smartfóny sa etablovali na zariadenie, ktoré má väčšina ľudí stále pri sebe, a preto je len otázka času, kedy preberú nielen úlohu platobných kariet, ale aj identifikačných zariadení vrátane náhrady dokladov vydávaných štátom. Možno si spomeniete na ...

3.12.2016

Vyhľadávanie

PC forum button

Najnovšie videá