Ako na to

Linux / Prehliadanie disku Windows II / 6. časť

Pozn. re­dak­cie: Se­riál za­čal vy­chá­dzať v IN­FOWARE už v ro­ku 2006, od­vte­dy už bo­lo uvoľ­ne­ných via­ce­ro sof­tvé­ro­vých ak­tua­li­zá­cií, ap­li­ká­cií či ope­rač­ných sys­té­mov. Na vý­po­ved­nú hod­no­tu člán­ku by to ne­ma­lo mať zá­sad ...

31.5.2016
Predplatne 2018

Linux / Prehliadanie Windows disku I / 5. časť

Pozn. re­dak­cie: Se­riál za­čal vy­chá­dzať v IN­FOWARE už v ro­ku 2006, od­vte­dy už bo­lo uvoľ­ne­ných via­ce­ro sof­tvé­ro­vých ak­tua­li­zá­cií, ap­li­ká­cií či ope­rač­ných sys­té­mov. Na vý­po­ved­nú hod­no­tu člán­ku by to ne­ma­lo mať zá­sad ...

31.5.2016

Linux / USB kľúč / 4. časť

Z dô­vo­du od­ľah­če­nia té­my ve­no­va­nej vzá­jom­né­mu sie­ťo­vé­mu pre­no­su úda­jov me­dzi Li­nuxPC a Win­dowsPC si v tej­to čas­ti se­riá­lu po­vie­me pár slov o pou­ži­tí tzv. USB kľú­čov. V ko­neč­nom dôs­led­ku bu­de­me na­ďa­lej pok­ra­čo­v ...

31.5.2016

Databázy / 9. časť

Späť na úvod >> Späť na seriál Dnes si spolu prejdeme skutočne najdôležitejšiu vec v každom SQL serveri, teda MySQL nevynímajúc. Sú to prístupové práva. Práve tie robia SQL server tým spoľahlivým systémom. Bez nich by žiadny SQL systém ani nem ...

24.5.2016

Databázy / 10. časť

Späť na úvod >> Späť na seriál V predošlej časti sme si vysvetlili, ako sa definujú globálne a lokálne prístupové práva. Sľúbil som, že si tentoraz ukážeme oveľa jednoduchší a efektívnejší spôsob. Asi sa pýtate, prečo som vám to neukázal hneď, ...

24.5.2016

Vývoj pre Windows 10 – Dynamické dlaždice / 11. časť

Späť na úvod >> Späť na programovanie >> Späť na seriál Vo Windows 8 a 8.1 boli dynamické dlaždice doslova výkladnou skriňou aplikácií a majoritným prvkom na ich spúšťanie. Windows 10 sa čiastočne vrátil k osvedčenej koncepcii desktopu, ...

22.5.2016

Databázy II / 8.časť

Späť na úvod >> Späť na seriál V predošlej časti sme si ukazovali pripojenie na MySQL server pomocou ODBC. Ako klienta sme použili pomerne známy program MS Excel, kde sa zobrazila tabuľka a k nej sme urobili graf. Toto sa hodí na prezentáciu d ...

18.5.2016

Databázy II / 9.časť

Späť na úvod >> Späť na seriál Keďže aj v tejto časti sa budeme venovať skôr „delfistom“, tak pre ostatných „maj-es-que-el-ákov“ aspoň jedna dobrá správa: Niekoľko testerov vykonalo porovnania MySQL verzie 4 beta s verziou 3.23.xy. Keďže sa pr ...

18.5.2016

Databázy II / 10.časť

Späť na úvod >> Späť na seriál Aj tentoraz sa do tretice budeme venovať delfistom. Ostatní databázisti si však tiež môžu prečítať túto stať, možno v nej nájdu niekoľko inšpirujúcich podnetov. Veď filozofia programovania je rovnaká, iba príkazy ...

18.5.2016

Databázy III / 1.časť

Späť na úvod >> Späť na seriál Hovorí sa, že tam, kde sa niečo končí, iné sa začína. Oficiálny školský rok sa blíži k úspešnému koncu, ale my začíname. Preto vás vítam na vysokej škole databáz. Ako som naznačoval v predošlej časti, budeme sa v ...

18.5.2016

Databázy III / 2.časť

Späť na úvod >> Späť na seriál V predošlej časti sme si povedali dôležité veci o kľúčoch a indexoch. Teraz vieme, že správne postavenie indexov dokáže podstatne zrýchliť vyhľadávanie dát. Bohužiaľ, klasické indexy sa dali použiť len na jednozn ...

18.5.2016

Databázy III / 3.časť

Späť na úvod >> Späť na seriál Leto je v plnom prúde, mnohí z nás chodia k vode. Aj ja si chodím zaplávať medzi pirane na naše miestne plážovisko, pomenované podľa jednej farby vody (to aby som nerobil reklamu). A môj bicyklík som si zamykal z ...

18.5.2016

Databázy III / 4.časť

Späť na úvod >> Späť na seriál Už ste niekedy prišli o svoje drahocenné dáta? Že nie? Tak to ste šťastlivci! Ale každého to raz čaká, záleží len na tom, ako bude na túto veľmi nepríjemnú skutočnosť pripravený. Kvalitná príprava umožní čo najme ...

18.5.2016

Databázy III / 5.časť

Späť na úvod >> Späť na seriál Minule sme si vysvetlili základy zálohovania a obnovy dát. Túto činnosť budeme spravidla vykonávať pri krachu databázy v tom význame, že došlo k strate alebo značnému porušeniu dát. Poškodenie databázy však nemus ...

18.5.2016

Databázy III / 6.časť

Späť na úvod >> Späť na seriál Tentoraz sa budeme venovať málo používanej , ale zato veľmi efektívnej činnosti MySQL servera - replikácii. Tak ako sme si spomenuli v predchádzajúcich dvoch častiach, replikácia tesne súvisí s bezpečnosťou  - oc ...

18.5.2016

Databázy III / 7. časť

Späť na úvod >> Späť na seriál V tejto časti seriálu sa pozrieme na databázu MySQL zo systémového hľadiska. Povieme si niečo o tom, čo by mala silná databáza mať a čo MySQL má či nemá, ako to riešiť a ako vyladiť server na plný výkon.Výkonný p ...

18.5.2016

Databázy II / 6.časť

Späť na úvod >> Späť na seriál Dobrá správa! Práve vyšla MySQL verzia 4.0!!! Teda zatiaľ iba v alfa release, preto treba s ostrým nasadením ešte počkať. A čo je v nej nové? - Optimalizácia MYSQL kódu prináša zvýšenie rýchlosti hlavne v oblasti ...

17.5.2016


Databázy II / 7.časť

Späť na úvod >> Späť na seriál Vráťme sa na chvíľu k 13. časti seriálu. Hovorili sme o možných spôsoboch, ako sa dá pristupovať k dátam na SQL serveri. Rozobrali sme si jednotlivé vetvy A, B a C. Vetva A rieši priame pripojenie pomocou front-e ...

17.5.2016

Seriál: Databázy

Úvod >> Digiškola >> Poradňa >> Aplikácie >> Technológie a trendy >> Bezpečnosť >> Ako na to >> Programovanie >> Informačné technológie >> Počítačová grafika >> Foto a video >> Webdiza ...

16.5.2016

Seriál: Linux

Úvod >> Digiškola >> Poradňa >> Aplikácie >> Technológie a trendy >> Bezpečnosť >> Ako na to >> Programovanie >> Informačné technológie >> Počítačová grafika >> Foto a video >> Webdiza ...

16.5.2016

Vyhľadávanie

PC forum button

Najnovšie videá