ITPro

Internet vecí zoptimalizuje dopravu a prinesie biliónové zisky

Na internet možno v súčasnosti pripojiť už takmer čokoľvek. Obrovský potenciál využitia sa však skrýva v logistike. Hlavná výhoda IoT v dodávateľskom reťazci je zvýšenie transparentnosti, sledovateľnosť a spoľahlivosť logistických činností. Spoločnos ...

27.5.2017
Predplatne 2018

Nekrológ pre ZUNO

Klientom ZUNO som sa stal začiatkom roka 2011, krátko po tom, čo banka začala svoju činnosť na Slovensku. So skúsenosťami s internetbankingom Slovenskej sporiteľne, Tatra banky a ČSOB (Istrobanky). A s očakávaniami. Po nadobudnutí praxe s aplikáciou ...

12.5.2017

Linux súkromne i pracovne v2.0 (19. časť): NXT-ROS

Táto časť seriálu bude v porovnaní s predošlými v mnohom odlišná. Nebudeme v nej písať o tom, ako veci fungujú, ale ako nefungujú. Naším cieľom je maximalizovať rozsah ponúkaného know-how. Budeme pokračovať v téme ROS/NXT-ROS, pričom rozoberieme inšt ...

11.5.2017

Právne okienko: Ochrana osobných údajov

Problematiku ochrany osobných údajov upravuje zákon s totožným názvom, a to zákon číslo 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov. Ten obsahuje aj legálnu definíciu pojmu osobné údaje. Podľa ustanovenia § 4 ods. 1 zákona o ochrane osobných údajov sú o ...

11.5.2017

Papierový alebo digitálny?

Ak máme začať využívať on-line služby vo všetkých členských štátoch Európskej únie, musíme si byť istí, že naša elektronická identita bude ochránená a nikto ju nemôže zneužiť. Spoločný digitálny trh EÚ je realitou už vyše pol roka, no len málokto dne ...

11.5.2017

Geografický informačný systém a spracovanie veľkého objemu priestorových dát

Priestorové informácie tvoria dnes pevnú súčasť kľúčových rozhodovacích procesov, či už ide o podnikový GIS na úrovni jedného mesta, alebo na celoslovenskej úrovni. Moderný geografický systém obsahuje priestorové údaje ­zobrazené vo viacerých vrstvác ...

11.5.2017

Girl's Day 2017

Na triediacej linke stojí škatuľa s bielymi guľôčkami. Ruka najskôr neobratne uchopí jednu z nich, pri nasledujúcom pokuse sa už pohybuje s omnoho väčším sebavedomím. Pár krokov, náraz a chichot. „Dá sa tu aj ležať?“ „Ale samozrejme, len lepšie by sa ...

11.5.2017

Articulate 360: Kruh sa uzavrel

Vytváranie on-line kurzov ešte nikdy nebolo jednoduchšie. Vďaka nástrojom z rodiny Articulate 360 možno škálovať potreby od doslova interaktívneho PowerPointu až po plnohodnotný elektronický obsah vytvorený na mieru. Vývojári aplikácií Articulate 360 ...

11.5.2017

VeracompDay´17

Bezpečnosť IT, mobilita a komunikácia, dátové centrá, sieťové riešenia či open source softvér, to boli nosné témy podujatia VeracompDay 2017. Usporiadateľská spoločnosť Veracomp Slovakia je distribútorom IT produktov s prívlastkom VAD, teda distribút ...

11.5.2017

Vyhľadávanie

PC forum button

Najnovšie videá