Adresa redakcie (sídlo vydavateľa)
PC REVUE, DIGITAL VISIONS, spol. s r.o.

Mliekarenská 10
821 08 Bratislava
tel.: +421 2 4342 0956
e-mail: redakcia@pcrevue.sk
www.pcrevue.sk
IČO: 31 343 180

Ria­di­teľ vy­da­va­teľ­stva a šéf­re­dak­tor
Martin Drobný (mdrobny@pcrevue.sk)

Zástupca šéfredaktora
Ľuboslav Lacko (llacko@pcrevue.sk)

Ekonomika
Ľudmila Gebauerová (lgebauerova@pcrevue.sk)

Marketing a obchod
Stanislav Šmelko (ssmelko@dvnet.sk)
Kristína Kešnerová (kkesnerova@pcrevue.sk)

Inzercia
inzercia@pcrevue.sk
tel.: +421 903 223 621

Odborná redakcia
František Urban (furban@pcrevue.sk)
Ľubomír Samák (lsamak@pcrevue.sk)
Ľuboslav Lacko (llacko@pcrevue.sk)
Marek Sopko (msopko@pcrevue.sk)
Peter Hubinský (phubinsky@pcrevue.sk)
Peter Mydliar (pmydliar@pcrevue.sk)
Peter Vnuk (pvnuk@pcrevue.sk)
René Hubinský (rhubinsky@pcrevue.sk)

Manažér internetového obsahu
Jana Matejíčková (jmatejickova@pcrevue.sk)

Jazyková redaktorka
Brigita Keszeliová (gkeszeliova@pcrevue.sk)

DTP
Peter Mačuga (pmacuga@pcrevue.sk)

Predplatné
e-mail: predplatne@pcrevue.sk
Mobil: +421 910 945 820